לשירותכם גם נציג שירות 072-372-6240
:: דף הבית טיסות ציריך

טיסות לציריך

 • יעד :ציריך
 • 28-06-2021-05-07-2021
 • יציאה :28 יוני ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5028 ,יוני
שעות
ציריך08:1028 ,יוני
 • חזור :05 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4005 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2506 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 30-06-2021-07-07-2021
 • יציאה :30 יוני ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5030 ,יוני
שעות
ציריך08:1030 ,יוני
 • חזור :07 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4007 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2508 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 01-07-2021-08-07-2021
 • יציאה :01 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5001 ,יולי
שעות
ציריך08:1001 ,יולי
 • חזור :08 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4008 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2509 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 04-07-2021-11-07-2021
 • יציאה :04 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5004 ,יולי
שעות
ציריך08:1004 ,יולי
 • חזור :11 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4011 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2512 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 05-07-2021-12-07-2021
 • יציאה :05 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5005 ,יולי
שעות
ציריך08:1005 ,יולי
 • חזור :12 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4012 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2513 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 08-07-2021-15-07-2021
 • יציאה :08 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5008 ,יולי
שעות
ציריך08:1008 ,יולי
 • חזור :15 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4015 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2516 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 12-07-2021-19-07-2021
 • יציאה :12 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5012 ,יולי
שעות
ציריך08:1012 ,יולי
 • חזור :19 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4019 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2520 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 15-07-2021-22-07-2021
 • יציאה :15 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5015 ,יולי
שעות
ציריך08:1015 ,יולי
 • חזור :22 יולי ,2021
 • swiss
ציריך 22:4022 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2523 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 26-07-2021-03-08-2021
 • יציאה :26 יולי ,2021
 • swiss
תל-אביב04:5026 ,יולי
שעות
ציריך08:1026 ,יולי
 • חזור :03 אוגוסט ,2021
 • swiss
ציריך 22:4003 ,אוגוסט
שעות
תל-אביב 03:2504 ,אוגוסט