לשירותכם גם נציג שירות 072-372-6240
:: דף הבית טיסות ציריך

טיסות לציריך

 • יעד :ציריך
 • 27-04-2020-04-05-2020
 • יציאה :27 אפריל ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5027 ,אפריל
שעות
ציריך08:3027 ,אפריל
 • חזור :04 מאי ,2020
 • swiss
ציריך 22:4004 ,מאי
שעות
תל-אביב 03:3505 ,מאי
 • יעד :ציריך
 • 05-05-2020-12-05-2020
 • יציאה :05 מאי ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5005 ,מאי
שעות
ציריך08:3005 ,מאי
 • חזור :12 מאי ,2020
 • swiss
ציריך 22:4012 ,מאי
שעות
תל-אביב 03:3513 ,מאי
 • יעד :ציריך
 • 15-05-2020-22-05-2020
 • יציאה :15 מאי ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5015 ,מאי
שעות
ציריך08:3015 ,מאי
 • חזור :22 מאי ,2020
 • swiss
ציריך 22:4022 ,מאי
שעות
תל-אביב 03:3523 ,מאי
 • יעד :ציריך
 • 18-05-2020-25-05-2020
 • יציאה :18 מאי ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5018 ,מאי
שעות
ציריך08:3018 ,מאי
 • חזור :25 מאי ,2020
 • swiss
ציריך 22:4025 ,מאי
שעות
תל-אביב 03:3526 ,מאי
 • יעד :ציריך
 • 10-06-2020-17-06-2020
 • יציאה :10 יוני ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5010 ,יוני
שעות
ציריך08:3010 ,יוני
 • חזור :17 יוני ,2020
 • swiss
ציריך 22:4017 ,יוני
שעות
תל-אביב 03:3518 ,יוני
 • יעד :ציריך
 • 16-06-2020-23-06-2020
 • יציאה :16 יוני ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5016 ,יוני
שעות
ציריך08:3016 ,יוני
 • חזור :23 יוני ,2020
 • swiss
ציריך 22:4023 ,יוני
שעות
תל-אביב 03:3524 ,יוני
 • יעד :ציריך
 • 23-06-2020-30-06-2020
 • יציאה :23 יוני ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5023 ,יוני
שעות
ציריך08:3023 ,יוני
 • חזור :30 יוני ,2020
 • swiss
ציריך 22:4030 ,יוני
שעות
תל-אביב 03:3501 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 28-06-2020-05-07-2020
 • יציאה :28 יוני ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5128 ,יוני
שעות
ציריך08:1028 ,יוני
 • חזור :05 יולי ,2020
 • swiss
ציריך 22:4005 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2506 ,יולי
 • יעד :ציריך
 • 29-06-2020-06-07-2020
 • יציאה :29 יוני ,2020
 • swiss
תל-אביב04:5029 ,יוני
שעות
ציריך08:1029 ,יוני
 • חזור :06 יולי ,2020
 • swiss
ציריך 22:4006 ,יולי
שעות
תל-אביב 03:2507 ,יולי